Stahl-Syberg og Tranberg fusjonerer

Stahl-Syberg og Tranberg fusjonerer

Nytt navn fra 1. juli 2017 - R. Stahl Tranberg AS.

Dear customers and business partners,

As it was announced during ONS 2016, we are pleased to inform you that the merger between Tranberg AS and Stahl-Syberg AS will be finalised on July 1st. The new company name will be R. Stahl Tranberg AS. All contacts, telephone and cell phone numbers will remain the same. Email addresses will be changed to name.surname@stahl-tranberg.com, however it still will be possible for some time to contact us via our current email addresses.

The merger will strengthen our market position, improve efficiency and create more business opportunities for our customers, suppliers and partners. We will keep the process as smooth as possible and we are convinced that positive synergies from the merger will create value in the long run.

You will shortly receive more information regarding any other relevant and important changes. Should you have questions please don’t hesitate to contact us.

Best regards,

Tranberg AS / Stahl-Syberg AS

 

Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Som det ble annonsert under ONS 2016 informerer vi herved om at fusjonen mellom Tranberg AS og Stahl-Syberg AS vil bli gjennomført 1. juli. Selskapets nye navn blir R. Stahl Tranberg AS. Alle kontaktpersoner, telefon- og mobilnumre forblir de samme. E-postadresser vil bli endret til navn.etternavn@stahl-tranberg.com, men det vil fortsatt over noe tid være mulig å kontakte oss via våre nåværende e-postadresser.

Fusjonen vil styrke markedsposisjonen, forbedre effektiviteten og skape flere forretningsmuligheter for våre kunder, leverandører og partnere. Vi vil holde prosessen så smidig som mulig, og vi er overbevist om at positive synergier fra fusjonen vil skape merverdi.

Dere vil innen kort tid motta mer informasjon som er viktig og relevant. Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen,

Tranberg AS / Stahl-Syberg AS

Disclaimer | Sitemap | R. Stahl Tranberg AS | | Luhrtoppen 2 | TLF +47 41 37 48 85 | Epost mail@stahl-tranberg.com
Copyright © 2019 R. Stahl Tranberg AS
Utviklet av Netpower